Politik för minskade ekonomiska klyftor

De beslut som Sveriges politiker fattar kan ha en stor effekt på medborgarnas privatekonomi. Den penningpolitik som har förts i Sverige under de senaste decennierna har i första hand gynnat de rika och skapat stora sociala klyftor. Vid sämre ekonomiska tider väljer många att starta sidoinkomster, som att hyra ut delar av sin bostad eller sälja sina guldsmycken.

Genom att använda Diamantbrev går det att snabbt få ett tillskott till bankkontot. Här kan du beställa ett kostnadsfritt diamantbrev med ett returkuvert som du fyller med diamanter och guld du vill sälja. Returkuvertet är försäkrat, så du kan känna dig trygg i att innehållet kommer fram. Samma dag som Diamantbrev mottager brevet värderas guldet och du får prisinformation. Pengarna sätts in på kontot samma sekund som du ger ditt godkännande till beloppet.

Politikens roll i privatekonomin

Det är politiska beslut som ligger bakom hur mycket vi betalar i skatt, riksräntan och en mängd andra styrmedel som i hög grad påverkar vår privatekonomi. I en nyligen utgiven rapport från Oxfam kring ekonomisk ojämlikhet har Sverige under bara två års tid tappat tio placeringar i det globala index som Oxfam sammanställer. Sverige är enligt rapporten en av de OECD-länder där ekonomisk ojämlikhet har ökat mest.

Andreas Cervenka beskriver de bakomliggande orsakerna i sin bok ”Girig-Sverige”. Han berättar hur amerikaner tror att vi i Sverige har mycket höga skatter. Sedan får amerikanerna veta att vi saknar fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. Vi har också något vi kallar för ”investeringssparkonto” vilket innebär att vi skattar sju procent på alla utdelningar. Cervenka refererar också till våra börsnoterade skolkoncerner som tjänar stora summor genom att sluka skattepengar. Han beskriver hur politikerna hade kunnat åtgärda problemen, men istället har den förda penningpolitiken ytterligare snedfördelat och gynnat de rika på bekostnad av de fattigas privatekonomi.