Politikens betydelse för företag

Även om det råder oenighet mellan de olika politiska partierna i många frågor, är de flesta partier ense om en sak – det som är bra för företagen är även bra för Sverige som helhet. Oavsett vilket parti, eller vilka partier, som har varit vid makten har den förda politiken varit relativt företagarvänlig. Även om Sverige har höga skatter har Sverige sedan lång tid tillbaka en tradition av ett bra företagsklimat. Detta har lett till en rad av svenska företag, som till exempel ASEA, LM Ericsson, Volvo, Saab och Spotify, vilka samtliga har varit oerhört framgångsrika även på den internationella marknaden.

En lyckad avreglering av lånemarknaden

En politisk fråga som har varit viktig för näringslivet har varit avregleringen av lånemarknaden. Tidigare var det i princip endast de traditionella bankerna som hade möjligheter att bevilja lån till företag. Detta ledde till bristande konkurrens och därmed oförmånliga villkor för de företag som behövde låna pengar. Att låneprocessen hos bankerna dessutom var oerhört komplicerad och tog lång tid var definitivt inte något som underlättade för företagen.

Avregleringen av lånemarknaden har medfört att företag idag kan ansöka om och beviljas lån med betydligt bättre villkor än tidigare. Idag kan ett företag besöka https://www.fakturino.se/foretagslan/basta-foretagslanet/ och enkelt jämföra olika långivares villkor. Det är möjligt att jämföra allt från ränta och avgifter till den återbetalningstid som gäller för de olika lånen. Detta innebär att konkurrensen mellan långivarna är knivskarp och att det idag är företagen som kan välja och vraka, inte bankerna.

En bra politik för företag

Låga skatter är något som näringslivet generellt anser vara något som är positivt för landets företag. Det är emellertid inte det viktigaste för ett väl fungerande näringsliv. Betydligt viktigare är förutsebarhet, långsiktighet och rättssäkerhet. Företagen vill ha klara och tydliga regler, vilka dessutom ska gälla under lång tid. Detta är också något som respekterats av samtliga partier som har varit vid makten i Sveriges regering.