De politiska partiernas syn på sparande skiljer sig

Att privatpersoner har ett sparande ligger till grund för trygghet och självständighet. Ett sparande kan rädda en person ur olika ekonomiska situationer. Sparandet är en grund för att företag ska kunna få in kapital och växa men även för att det ska gå att genomföra olika projekt. Idag finns Tessin som är en tjänst för dig som vill kunna placera ditt kapital direkt i fastigheter men även bidra till fastighetsutvecklingen. På Tessin är det möjligt för dig som investerare att låna ut pengar till olika fastighetsprojekt och samtidigt ha en möjlighet att få avkastning på pengarna du avsatt till projektet. Det är ett väldigt enkelt sätt att komma igång med fastighetsinvesteringar. Tessin erbjuder ett enkelt sätt att investera i fastigheter utan mellanhänder och krångliga avgiftsstrukturer.

Sparandet har uråldriga rötter

Sparandet har uråldriga rötter. Idén bakom sparande var att inte förbruka allt du har för tillfället i ditt ägande utan att spara en del för de sämre dagarna som kommer. Ett sparande har genom alla tider skapat trygghet och marginaler. I det moderna samhället har sparande både varit en trygghet för den enskilda individen men även fungerat som en finansieringskälla för såväl nyföretagande som riskkapital, men även till företag som expanderar och växer samt börsnoterade företag. Det är många företag som har dragit nytta av denna typ av finansiering som småsparare bidragit med direkt eller indirekt.

Politikers syn på sparande

I politikens värld har synen på sparande i princip alltid varit delad mellan höger och vänster, den har alltid utgjort en vattendelare mellan de politiska sidorna. För höger har sparande historiskt varit fundamentet till frihet. För partierna som ligger åt vänster har många ansett att sparande skapar klyftor i samhället. En del partier idag vill ha skatteregler som är gynnsamma för investeringar, sparande, entreprenörskap och flit. Liberalerna vill bland annat att Sverige ska vara ett föregångsland för sparande. De vill uppmuntra fler privatpersoner att ha en buffert. Både Centern och Liberalerna förespråkar att ett visst belopp ska vara skattefritt för att få människor att spara.

Sparande på ISK är en valfråga

Det var Alliansen som införde investeringssparkonto, ISK för att underlätta sparande i aktier och fonder för småsparare. Sveriges olika politiska partier vill lite olika när det kommer till sparande på ISK. Vänsterpartiet har en tanke om att införa ett miljontak på ISK-sparande. Sparande för privatpersoner har blivit en politisk fråga som många har fått upp ögonen för inför valet 2022.