Vad är en UD legalisering?

Har du någon gång hört termen UD legalisering, eller har du kanske till och med blivit ombedd att uppvisa en sådan? Då är det förstås bra att veta vad det innebär och varför det är användbart. Det kan du få reda på om du läser vidare.

Verifiering av dokument

Vad är då en legalisering UD egentligen för något? Jo, det är helt enkelt en stämpel som utfärdas av utrikesdepartementet för att intyga att en signatur på ett visst svenskt dokument är äkta. Denna typ av legalisering har till exempel ett stor politisk betydelse för företag som har kontakt med utlandet. När ett dokument med en legaliseringsstämpel från UD skickas till utlandet går utrikesdepartementet helt enkelt i god för att handlingen är äkta.

Vilken typ av dokument kan legaliseras?

Många typer av dokument kan UD legaliseras, till exempel skolbetyg, både gamla och nya, handlingar från statliga svenska myndigheter, vigselbevis och handlingar från arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bara för att nämna några.