Presidentialism

Sverige är ett demokratiskt land med statsskicket parlamentarism. Det innebär att regeringen är beroende av det folkvalda parlamentet. Det finns dock andra demokratiska statsskick som är vanligt förekommande i länder runt om i världen. Presidentialism är det vanligaste av dessa och förekommer bland annat i USA. Här kan du läsa mer om vad presidentialism är för något.

Skapades i USA

Presidentialism är ett kongressialt system som skapades i USA. Det är ett statsskick och en regeringsform som förekommer i republiker. Det som är mest utmärkande med detta statsskick är att statschefen är valbar och att den verkställande makten är inte är sammankopplad med den lagstiftande makten. Precis som parlamentarism är det ett demokratiskt statsskick.

Olika former av presidentialism

Ofta skiljer man på två former av presidentialism; full presidentialism och semipresidentialism. Vid full presidentialism har presidenten mycket stor makt. USA är det bästa exemplet på ett land som har en mycket mäktig president. Vid semipresidentialism har staten både en folkvald president och en premiärminister som utses av parlamentet. Presidenten har dock betydligt större ansvar än premiärministern. Portugal, Ryssland och Frankrike är ett exempel på ett land med semipresidentialism. I bådaa varianterna är presidenten både regeringschef och statschef.