Sveriges statsskick

Statsskick syftar till det politiska system som reglerar och styr Sverige. Sveriges statsskick är en parlamentarisk demokrati och en monarki. Detta är beslutat i Sveriges grundlag. Här kan du läsa mer om Sveriges statsskick.

Parlamentarism

Sveriges statsskick bygger på folksuveränitetsprincipen, vilket innebär att makten utgår från folket. Detta anses vara grundläggande för en demokrati. Parlamentarism innebär att regeringen är beroende av det folkvalda parlamentet. I Sverige kallas dock parlamentet för riksdagen.

Representativ demokrati

Sedan 1920 karaktäriseras den svenska politiken som en representativ demokrati. Det innebär att makten tilldelas av folket till en eller flera partier som sedan ska styra. Representativ demokrati är en samlingsbeteckning för flera olika demokratiska modeller. Gemensamt för dessa är att makten utgår från folket och att det förekommer regelbundna val där folket kan välja de partier eller personer som ska representera dem. På nationell nivå ligger makten hos den folkvalda riksdagen och den utsedda regeringen som leds av regeringschefen – statsministern.

Monarki

Att Sverige är en konstitutionell monarki innebär att det finns ett kungahus. Monarken är Sveriges statschef och har vissa formella uppgifter. I Sverige har dock kungahuset ingen formell makt. Kung Carl XVI Gustaf är regerande monark och titeln går i arv enligt successionsordningen.